WAT IS PESTPECTIEF?

Pestpectief is het platform waar leraren zich door middel van een virtueel klaslokaal kunnen trainen in het (h)erkennen van pestgedrag en leren hoe hier mee om te gaan.

VR

Virtual Reality

Ervaar unieke interactieve scenario’s binnen een VR wereld waarin jij als leraar verantwoordelijk bent voor een positief leerklimaat.

Online training

E-Learning

Beargumenteer de keuzes die jij hebt gemaakt binnen de VR ervaring en ontvang direct didactische feedback van experts op jouw aanpak van de pestsituaties.

Resultaten&Reflectie

Resultaten

Vergelijk jouw aanpak met die van je collega’s en experts. Reflecteer, discussieer en leer van elkaar.

HOE WERKT HET?

Met een virtual reality bril plaats je jezelf in een virtuele klas waarin verschillende interactieve keuzes en scenario’s mogelijk zijn. Wat is de uitkomst van jouw keuze? Bekijk direct jouw resultaten en vergelijk dit met anderen in jouw vakgebied.

Realistische ervaringen

Zodra je de Virtual Reality bril op zet is het net alsof je voor de klas staat. Er zijn verschillende scenario’s waar je kan oefenen en leren zonder negatieve gevolgen voor leerlingen.

Verschillende perspectieven

Naast jouw rol als leraar kijk je ook door de ogen van jouw leerlingen. Wat ervaren zij precies? Door dit mee te maken zal je nieuwe inzichten verkrijgen.

Didactische methode

Pestpectief is ontwikkeld voor en door leraren. Samen met gedragsexperts zijn er didactische onderbouwde e-learning modules ontworpen om van te leren.

Team gericht

Pestpectief is ontwikkeld om vooral van elkaar te leren. Zowel van collega’s als anderen binnen je vakgebied. Aan de hand van vastgelegde data kun je met elkaar in discussie gaan en van elkaar leren!

Tijdsduur en inhoud

De tweedelige training heeft een individueel gedeelte met VR video’s van 30 minuten en de e-learning module van 45 minuten. Daarnaast is er een gezamenlijk gedeelte van ongeveer een uur waarin er plaats is voor discussie en overleg.

Eigen locatie

De training wordt verzorgt op een locatie naar keuze. Een deskundige trainer van Pestpectief zal deze dag begeleiden.

ONS DOEL

Om pesten tegen te gaan is het belangrijk dat leerkrachten ervaring hebben met pestgedrag en hier adequaat op kunnen reageren. Op die manier kunnen kinderen met een veilig gevoel naar school, in een positief leerklimaat en optimale ruimte voor hun ontwikkeling.

VR-tegen-pesten

Waarom?

In Nederland wordt op dit moment ruim 10 procent van de leerlingen in het basisonderwijs gepest. De verschillen tussen pesten en plagen zijn soms heel minimaal. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten een grote rol hebben bij het tegengaan van pesten. Vaak (h)erkennen zij de signalen nog onvoldoende en bezitten zij niet de vaardigheden om de juiste keuzes hierin te maken. Pestpectief is een virtueel platform om leerkrachten hierin te trainen en zo het pesten terug te dringen.

Wat wij bieden

Wij willen helpen leraren het beste uit zichzelf te halen zodat hun leerlingen dat ook kunnen. Pestgedrag kan bij zowel de dader als slachtoffer nare gevolgen hebben. Leraren kunnen dit helpen voorkomen. Deze methode is ontwikkeld zodat leraren;

  • Oefenen met het signaleren van pestgedrag in een gecontroleerde omgeving.
  • Vroegtijdig ongewenst gedrag kunnen signaleren.
  • De situatie vanuit verschillende oogpunten kunnen bekijken.
  • De confrontatie met lastige situaties aangaan en hiervan leren.
  • Keuzes bespreekbaar maken met collega’s zodat de hele school op één lijn zit.
  • Zelfbewuster zijn van de voor- en nadelen van hun aanpak.
  • Meer zelfvertrouwen krijgen in het omgaan met pestgedrag.
Ervaar-het-nieuwe-leren

ERVARINGEN

Stop Pesten "Ik zou Pestpectief zeker aanraden. Het is een top product! Het laat in een notendop zien hoeveel er tegelijkertijd allemaal gebeurd waardoor subtiele signalen van pesten soms moeilijk waarneembaar zijn voor docenten. De combinatie met het lesdeel maken de inzichten compleet op een hele fijne wijze in je eigen VR experience." Patricia Bolwerk - Stop Pesten NU De Bareel "Wij hebben gekozen voor de training van Pestpectief omdat ik vanuit mijn opleiding als gedragsspecialist in aanraking ben gekomen met deze training. De training sprak mij aan en ik wilde dit graag meenemen naar mijn team. De training was voor ons een leuke en leerzame ervaring." Vicky Bruns - Basisschool de Bareel Waalse school "Wat het meest is bijgebleven is dat de primaire reactie van de leerkracht op de pester ligt en minder op de gepeste. Daar moet meer focus op. De bevestiging dat pesten 'stiekem' gebeurd. Vooral het bewust worden van de situaties en het handelen van de leerkracht was erg relevant voor ons." M. Wijsbeek Adjunct-directeur - Waalse school Alfa College "Wij hebben geleerd hoe wij pestgedrag kunnen herkennen en aanpakken. Wij zijn ons ook bewust van het feit, dat pestgedrag soms heel moeilijk te herkennen is en daardoor niet altijd opvalt. Het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Wij denken dat je bij het doen van meer lessen heel veel kunt leren en pestgedrag in de loop van de periode beter kan herkennen en eerder aan te pakken." Onderwijsassistent - Alfa College

OVER ONS

Raiko Pestpectief

Raiko Olde Boerrigter

Mijn naam is Raiko Olde Boerrigter ik ben 29 jaar oud. Van origine ben ik een video maker. Ik heb de overstap van standaard video naar 360° video gemaakt, omdat hier veel nieuwe toepassingen voor zijn te bedenken. Het gaat voor mij een stuk verder dan enkel entertainment, maar vooral ook handvatten creëren voor maatschappelijke problemen. Wat mij interesseerde aan het ontwikkelen van VR content is om een stuk verder te denken dan enkel een gimmick, het moet een toegevoegde waarde voor anderen hebben.

maarten pestpectief

Maarten Pool

Ik ben Maarten Pool, 29 jaar oud afkomstig uit een klein dorpje in Groningen. Vanaf het moment dat ik naar het voortgezet onderwijs ging heb ik mijzelf altijd al geïnteresseerd in bijna alle vormen van creativiteit. Van schilderen tot logo’s ontwerpen en van video’s maken tot een VR-ervaring vormgeven. Dit breed scala aan interesse, kennis en kunde is iets waarmee ik binnen Pestpectief elke dag mee aan het werk ben.

Anton Horeweg Pestpectief

Anton Horeweg

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijs boeken, waaronder Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en De trauma sensitieve school. Zijn boeken zijn verplicht bij een groot aantal opleidingen. Ook is hij auteur van de website gedragsproblemenindeklas. ‘Aanpak en voorkomen van pesten is zeer belangrijk. Daarom heb ik meegewerkt aan de inhoudelijke kant van deze training.’‘Als onderwijstrainer zie ik het belang van het gebruik van Virtual Reality. Je kunt nu onder begeleiding oefenen in een ‘echte’ klas!’

CONTACT

Ben je geïnteresseerd of benieuwd naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden? Wij kunnen al uw vragen beantwoorden, neem contact op per telefoon of via het contactformulier: