WAT IS PESTPECTIEF?

Pestpectief is het platform waar leraren zich door middel van een virtueel klaslokaal kunnen trainen in het (h)erkennen van pestgedrag en leren hoe hier mee om te gaan.

Onderwijs-tegen-pesten-in-VR

Virtual Reality

Ervaar unieke interactieve scenario’s binnen een VR wereld waarin jij als leraar verantwoordelijk bent voor een positief leerklimaat.

onderwijs-tegen-pesten

E-Learning

Beargumenteer de keuzes die jij hebt gemaakt binnen de VR ervaring en ontvang direct didactische feedback van experts op jouw aanpak van de pestsituaties.

Virtual-Reality-inzetten-tegen-pesten.

Resultaten

Vergelijk jouw aanpak met die van je collega’s en experts. Reflecteer, discussieer en leer van elkaar.

HOE WERKT HET?

Met een virtual reality bril plaats je jezelf in een virtuele klas waarin verschillende interactieve keuzes en scenario’s mogelijk zijn. Wat is de uitkomst van jouw keuze? Bekijk direct jouw resultaten en vergelijk dit met anderen in jouw vakgebied.

Realistische ervaringen

Zodra je de Virtual Reality bril op zet is het net alsof je voor de klas staat. Er zijn verschillende scenario’s waar je kan oefenen en leren zonder negatieve gevolgen voor leerlingen.

Verschillende perspectieven

Naast jouw rol als leraar kijk je ook door de ogen van jouw leerlingen. Wat ervaren zij precies? Door dit mee te maken zal je nieuwe inzichten verkrijgen.

Didactische methode

Pestpectief is ontwikkeld voor en door leraren. Samen met gedragsexperts zijn er didactische onderbouwde e-learning modules ontworpen om van te leren.

Team gericht

Pestpectief is ontwikkeld om vooral van elkaar te leren. Zowel van collega’s als anderen binnen je vakgebied. Aan de hand van vastgelegde data kun je met elkaar in discussie gaan en van elkaar leren!

Tijdsduur en inhoud

De tweedelige training heeft een individueel gedeelte met VR video’s en de e-learning module van 45 minuten. Daarnaast is er een gezamenlijk gedeelte van ongeveer een uur waarin er plaats is voor discussie en overleg.

Eigen locatie

De training wordt verzorgt op een locatie naar keuze. Een deskundige trainer van Pestpectief zal deze dag begeleiden.

ONS DOEL

Om pesten tegen te gaan is het belangrijk dat leerkrachten ervaring hebben met pestgedrag en hier adequaat op kunnen reageren. Op die manier kunnen kinderen met een veilig gevoel naar school, in een positief leerklimaat en optimale ruimte voor hun ontwikkeling.

VR-tegen-pesten

Waarom?

In Nederland wordt op dit moment ruim 10 procent van de leerlingen in het basisonderwijs gepest. De verschillen tussen pesten en plagen zijn soms heel minimaal. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten een grote rol hebben bij het tegengaan van pesten. Vaak (h)erkennen zij de signalen nog onvoldoende en bezitten zij niet de vaardigheden om de juiste keuzes hierin te maken. Pestpectief is een virtueel platform om leerkrachten hierin te trainen en zo het pesten terug te dringen.

Wat wij bieden

Wij willen helpen leraren het beste uit zichzelf te halen zodat hun leerlingen dat ook kunnen. Pestgedrag kan bij zowel de dader als slachtoffer nare gevolgen hebben. Leraren kunnen dit helpen voorkomen. Deze methode is ontwikkeld zodat leraren;

  • Oefenen met het signaleren van pestgedrag in een gecontroleerde omgeving.
  • Vroegtijdig ongewenst gedrag kunnen signaleren.
  • De situatie vanuit verschillende oogpunten kunnen bekijken.
  • De confrontatie met lastige situaties aangaan en hiervan leren.
  • Hun keuze bespreekbaar maken met collega’s zodat de hele school op één lijn zit.
  • Zelfbewuster zijn van de voor- en nadelen van hun aanpak.
  • Meer zelfvertrouwen krijgen in het omgaan met pestgedrag.
Ervaar-het-nieuwe-leren

CONTACT

Ben je geïnteresseerd of benieuwd naar de mogelijkheden die wij kunnen bieden? Wij kunnen al uw vragen beantwoorden, neem contact op per telefoon of via het contactformulier: