Home/Blog/De school en klas als risicofactor

De school en klas als risicofactor

Blog door Anton Horeweg

De school als risicofactor

Misschien niet een factor waar je meteen aan denkt, maar de school/ het schoolteam als geheel, draagt bij aan het al of niet ontstaan van pestgedrag. De kans op pesten en agressief gedrag is groter op scholen waar de leerkrachten het niet naar hun zin hebben of waar veel verloop is onder de leerkrachten. Als er geen duidelijke gedragsregels zijn afgesproken die in de hele school gelden, is dat ook een risicofactor. Ook als alle leerkrachten hun eigen regels maken en die regels bovendien niet consequent uitvoeren, leidt dat tot problemen. Dat is logisch, want waar voor kinderen geen duidelijkheid is, ontstaan altijd problemen.

Als er slecht toezicht is tijdens bijvoorbeeld pauzes is dat ook een risicofactor. Hetzelfde geldt wanneer pesten door leerkrachten niet gezien wordt of wanneer zij het pesten bewust negeren, iets waarover je in het vorige blog al wat kon lezen.

Anton Horeweg

‘Alle kinderen wisten het, alleen deed niemand er wat aan. We hadden op het schoolplein van onze basisschool wat hoekjes waar geen leerkracht kon kijken, tenzij hij ernaartoe liep. Dat deden ze vrijwel nooit, dus waren die hoekjes de plekken waar we iemand konden pesten.
Er zijn daar heel wat bedreigingen geuit en klappen uitgedeeld. Achteraf heb ik nooit begrepen waarom alle kinderen wisten wat daar gebeurde en de leerkrachten nooit op dat idee schenen te komen.’

Koen, ex-pester, 19 jaar

De klas als risicofactor

Een onveilig klassenklimaat is een voedingsbodem voor pestgedrag. Als de ‘belangrijkste’ kinderen (seksegenoten, populaire kinderen) pesten accepteren, hebben de daders weinig reden om te stoppen. Daders richten zich vaak op minder populaire kinderen, om wie niemand echt geeft, zodat ze hun goede relatie met andere kinderen niet in gevaar brengen.

Als er in de klas veel kinderen zijn die pesten afkeuren en er tegen optreden, is het voor de daders minder aantrekkelijk om te pesten. Bij een goed, veilig klimaat in je klas is er minder behoefte om te pesten. Waarom zou je vervelend gaan doen als je het naar je zin hebt? En als je wel vervelend wilt doen tegen anderen, vind je de groep op je weg om je dat te beletten.

Een groep die voor elkaar zorgt en voor elkaar opkomt is dus belangrijk. Een van de dingen die je kunt doen om de groep bewust te maken van pesten, de gevolgen en wat zij kunnen doen om het te stoppen is met ze praten. Daarbij is het heel belangrijk dat jij als leerkracht stelling neemt tegen pesten, weet waar pesten gebeurt en wat de tekenen dat er gepest wordt kunnen zijn. Dat leer je in de VR training van Pestpectief.

Blog door

Anton Horeweg