Home/Blog/A never ending story

Een never ending story die moet en kan eindigen

Blog door Anton Horeweg

Een never ending story die moet en kan eindigen

Mijn aandacht werd getrokken door een berichtje van meidenvenijn expert Anke Visser. Zij schreef op Twitter: ‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. spijtig dat sommige scholen nog steeds niet handelen vanuit het theoretische kader om pesten aan te pakken.’[1] Zij schreef dat weer naar aanleiding van een ander berichtje (volgt u het nog?) op de website Kinderen van het onderwijs.[2] De vijftienjarige Julia schreef daar het volgende: Julia (15):

Pesten stoppen is een plicht

Julia heeft gelijk en Anke visser ook. Het klopt van geen kant. Leraren zijn namelijk verplicht pesten aan te pakken en alles te doen wat in hun vermogen ligt het te voorkomen en te stoppen.[3] Als er gepest wordt, staat dit het welbevinden en leren in de weg. Bovendien hebben zowel  pestslachtoffers, omstanders en pesters vaak jaren later nog problemen.[4]

Stop pesten

‘School is voor mij heel vervelend. Ik word gepest om hoe ik eruit zie en ook random. En als ik ermee naar docenten ga dan wordt er gezegd dat die pesters dat niet mogen, maar ze doen er heel weinig aan. Die kinderen worden niet aangepakt. Maar ik moet dan allerlei therapieën volgen en dus ligt het weer aan mij. Het klopt gewoon niet.’

Julia, 15 jaar

Het houdt niet op. Niet vanzelf.

Er is veel onderzoek naar pesten gedaan en het blijkt dat pesten niet vanzelf stopt. Dat heb je op school vast ook al gemerkt. Julia: ‘De docenten zeggen dat die pesters dat niet mogen, maar ze doen er heel weinig aan.’ Dat is waar het fout gaat. Allereerst goed dat die docenten er wat van zeggen, dat is een goed begin. Er zijn immers ook collega’s die dingen zeggen als ‘Je vraagt er ook wel een beetje om’ of ‘Trek het je niet aan.’

Doorpakken

Na zeggen dat het moet stoppen, moet je doorpakken. Dat betekent gesprekken met alle partijen apart. Daarin schets je de route die je gaat volgen om het pesten te stoppen. Globaal gezien: Het stopt nú. Je krijgt geen tweede waarschuwing. De ouders van de pester en de gepeste worden ingelicht, evenals de intern begeleider, mentor of zorgcoördinator. Ook de docenten waar het kind in de klas zit, moeten er van weten. Alles met naam en toenaam. Met de gepeste spreek je af, dat hij of zij het meteen meldt. Indien mogelijk vraag je elk dagdeel aan de gepeste of er iets is voorgevallen. Bij herhaling komen de ouders van de pester op school. Er wordt verteld dat het pesten moet stoppen, anders volgt schorsing. Bij toename van pesten op enig moment (uit wraak) volgt onmiddellijke schorsing. De ouders van de gepeste leerling en uiteraard de leerling zelf worden op de hoogte gehouden. Praat ook met de klas, want zij kunnen meehelpen het pesten te stoppen. Simpelweg door het af te keuren en op te komen voor het slachtoffer. Pesters pesten namelijk vaak om populair te worden. Als de klas het pestgedrag afkeurt, wint de pester er niets meer mee.

Wat te doen als school en als leraar

Na zeggen dat het moet stoppen, moet je doorpakken. Dat betekent gesprekken met alle partijen apart. Daarin schets je de route die je gaat volgen om het pesten te stoppen. Globaal gezien: Het stopt nú. Je krijgt geen tweede waarschuwing. De ouders van de pester en de gepeste worden ingelicht, evenals de intern begeleider, mentor of zorgcoördinator. Ook de docenten waar het kind in de klas zit, moeten er van weten. Alles met naam en toenaam. Met de gepeste spreek je af, dat hij of zij het meteen meldt. Indien mogelijk vraag je elk dagdeel aan de gepeste of er iets is voorgevallen. Bij herhaling komen de ouders van de pester op school. Er wordt verteld dat het pesten moet stoppen, anders volgt schorsing. Bij toename van pesten op enig moment (uit wraak) volgt onmiddellijke schorsing. De ouders van de gepeste leerling en uiteraard de leerling zelf worden op de hoogte gehouden. Praat ook met de klas, want zij kunnen meehelpen het pesten te stoppen. Simpelweg door het af te keuren en op te komen voor het slachtoffer. Pesters pesten namelijk vaak om populair te worden. Als de klas het pestgedrag afkeurt, wint de pester er niets meer mee.

Pesten kan fataal aflopen

Als er toch gepest wordt, mág het niet zo zijn dat je niets doet. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Hoe desastreus? Bekijk Eindeloos gepest[7] maar eens. Er rust een zware verantwoordelijkheid op je schouders, als docent. Zorg dat je goed toegerust bent om die te dragen.

Literatuur:

[1] https://twitter.com/AnkeMVisser/status/1571777838994554880

[2] https://kinderenvanhetonderwijs.nl/2022/06/15/julia/

[3] Wet Veiligheid op school 2015

[4] Ttofi, M. M., Farrington, D. P., Loesel, F., & Loeber, R. (2011). The predictive efficiency of school bullying versus later offending: A systematic/meta-analytic review of longitudinal studies. Criminal Behaviour and Mental Health, 21(2), 80-89. doi:10.1002/cbm.808

[5] https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/pesten-in-het-voortgezet-onderwijs/#over-pesten

[6] https://www.kivaschool.nl/nieuws/gripp-pestpreventie-voor-het-vo/

[7] https://youtu.be/7D1SIcKt7q4

Blog door

Anton Horeweg