Home/Blog/De toekomst van educatie

De toekomst van educatie

Blog door Andries Mellema

De toekomst

Langzaam zien we steeds meer onderwijsvernieuwing plaatsvinden in het Nederlandse landschap. Toch heeft praktisch iedereen in Nederland de traditionele manier van educatie doorlopen. Je gaat van een kleuterschool naar de basisschool. Vervolgens via het middelbaar onderwijs naar een mogelijke vervolgstudie. De meeste informatie gehaald uit boeken. Sinds de opkomst van het internet zie je dat er allerlei technologische snufjes bij zijn gekomen. Zo zien we basisscholen veranderen in iPad-scholen en studenten lopen allemaal met een laptop onder de arm rond op school. We kunnen niet meer zonder een scherm. Ondertussen begint virtual reality ook het educatiesysteem in te rollen. Uit recent onderzoek vanuit de Wereldbank¹ zijn hoopvolle resultaten verschenen rondom virtual reality in combinatie met educatie. Is dit de onderwijsvernieuwing waar we naar op zoek zijn?

Virtual reality is steeds toegankelijker

Tien jaar geleden klonk virtual reality nog echt als toekomstmuziek. Nu zijn we aanbeland in die toekomst. VR is tegenwoordig steeds toegankelijker. Niet alleen voor amusement, maar ook voor praktische toepassingen. In een virtuele omgeving krijgen mensen de mogelijkheid om te oefenen in situaties, zonder gevolgen. In de virtuele wereld heerst geen druk en gevaar bij uitgevoerde acties. Precies zoals je ervaart tijdens een training van Pestpectief. In de loop der jaren vind je steeds meer virtual reality toepassingen bij allerlei educatieve instellingen. Een mooie ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing, als je het ons vraagt. Nu blijkt VR niet alleen leuk(er) te zijn, maar ook nog eens effectief.

VR training in de klas

Na een VR-training scoorden studenten gemiddeld 20% beter op het gebied van zelfvertrouwen in praktijksituaties

World Bank, 4 mei 2021

Effectiever dan traditioneel lesgeven

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is de manier van onderwijs in Nederland – en de wereld – drastisch veranderd. Thuis leren vanachter je PC of laptop met lessen op afstand. Voor veel basislessen is dit behapbaar, maar voor veel sociale situaties erg funest. Ook in het geval van praktijklessen en ervaringen opdoen met stages, is leren op afstand niet gewenst. Maar wat als we op afstand situaties na kunnen bootsen om effectief leren alsnog mogelijk te maken?

Uit recent onderzoek rondom virtual reality is gebleken dat deze toepassing werkt. De Wereldbank heeft 72 experimenten uitgevoerd met VR. De resultaten hiervan zijn uitzonderlijk goed. De uitkomsten van de experimenten lagen in alle gevallen gelijk aan de resultaten van traditioneel onderwijs of zelfs hoger. Geen enkel experiment liet negatievere resultaten zien.

De grootste voordelen

Mooi om te zien dat virtual reality minstens gelijkwaardig is aan traditionele educatie. Toch zijn er nog meer interessante resultaten gedeeld die hoopgevend zijn voor de toekomst van virtual reality.

  • Studenten die zijn blootgesteld aan een VR-training scoorden 3% hoger op hun eindbeoordelingen, ten opzichte van studenten die dezelfde test aflegden na een traditionele training.
  • Na een VR-training scoorden studenten gemiddeld 20% beter op het gebied van zelfvertrouwen in praktijksituaties.
  • Studenten die een VR-training volgden, scoorden tot 30% efficiënter in de praktijk. Hierbij werd gekeken naar tijd, het voorkomen van problemen en omgang met kennis.

Praktijkervaring, op afstand, met een VR-training lijkt in ieder geval een effectieve manier om kennis op te doen. Door situaties na te bootsen in plaats van enkel en alleen leren uit boeken, creëer je herkenning. Dat levert positieve resultaten op, zoals nu ook blijkt. Dit is de onderwijsvernieuwing waar Pestpectief voorvechter van is. We zijn van mening dat een VR-training bij kan dragen in het tegengaan van pesten op school of op het werk.

Ervaar educatieve virtual reality met Pestpectief

Bij Pestpectief vinden we het mooi om te zien dat virtual reality steeds positiever wordt ontvangen. Daarnaast bewijzen deze experimenten van de Wereldbank dat VR simpelweg werkt. We blijven doorgaan met het inzetten van VR om pestgedrag in Nederland terug te dringen. Stap met Pestpectief in een virtueel klaslokaal om als leraar te handelen in verschillende situaties met betrekking tot pesten op school. Wat neem je waar en hoe handel je daarop? We leren het je in een veilige omgeving, waarin je fouten mag maken. Dit heeft geen invloed op het welzijn van een daadwerkelijk kind. VR combineren we met een theoretisch kader, een online training en persoonlijke feedback. Zelf ervaren? Vraag een gratis try-out aan en werk mee naar een wereld zonder pestgedrag.

Literatuur

Blog door

Andries Mellema