Blog

  Loading posts...
 • Webinar: pestgedrag

  WEBINAR: PESTGEDRAG Vanwege de grote belangstelling tijdens het vorige webinar hebben wij besloten om een nieuw webinar te organiseren. Ditmaal is het onderwerp ‘pestgedrag’ en zal worden gegeven door ervaren leraar en gedragsexpert Anton Horeweg. Wat pesten is, weet inmiddels iedereen. Alle vormen komen regelmatig in de media voorbij. Fysiek pesten, online pesten; het zijn…
 • Wat is buitensluiten?

  Wat is buitensluiten? Buitensluiten: ww. 1. Niet laten meedoen. Zo staat het in het woordenboek. Maar achter dit korte zinnetje gaat een hele wereld schuil. Een wereld van, dat mag je rustig zeggen; diepe ellende. Want als je buitengesloten wordt en niet mag meedoen met je groepje of je klas, dan ervaar je gegarandeerd een…
 • De invloed van corona op het welbevinden van leerlingen

  De invloed van corona op het welbevinden van leerlingen De coronapandemie De coronapandemie met de bijbehorende lockdowns hebben ingrijpende gevolgen gehad voor het onderwijs en voor de leerlingen. Zo blijkt uit onderzoek dat jongeren door alle maatregelen mentale gezondheidsproblemen ervaren, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Geen wonder, want door het ontbreken van contact met leeftijdsgenoten…
 • Pestpectief in het curriculum van het Alfa-college

  Pestpectief in het curriculum van het Alfa-college Als Pestpectief is ons doel om een veilig en leuk leerklimaat voor iedereen neer te zetten. Pesten hoort daar niet in thuis. Een student van het Alfa-college in Groningen is dat met ons eens en besloot een try-out aan te vragen voor haar klas. Daarop volgden veel positieve…
 • Basishouding

  Basishouding De leerkracht als risicofactor: Er zijn veel risicofactoren te benoemen, die mogelijk pesten tot gevolg hebben. Laat ik beginnen met een zeer belangrijke, die je als leerkracht zeker in de hand hebt, namelijk ‘de leerkracht.’   Vrijbrief om te pesten Heel belangrijk is leerkrachtgedrag. Als je als leerkracht niet voldoende professionaliteit hebt om zonder…
 • De school en klas als risicofactor

  De school en klas als risicofactor De school als risicofactor Misschien niet een factor waar je meteen aan denkt, maar de school/ het schoolteam als geheel, draagt bij aan het al of niet ontstaan van pestgedrag. De kans op pesten en agressief gedrag is groter op scholen waar de leerkrachten het niet naar hun zin…
 • Het kind

  Het kind De pester Pesten is een sociaal proces tussen (in dit geval) kinderen. Er is een wisselwerking tussen pester(s) slachtoffer(s) en de sociale omgeving.[1] Jongens pesten vaker dan meisjes.[2] [3] Wat je misschien niet zou verwachten is dat kinderen die populair zijn vaker pesten dan kinderen die niet populair zijn. De pester hoopt met…
 • Wat is pesten?

  Wat is pesten? Pestgedrag Wat is precies pesten? Pesten is stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen in een machtspositie moedwillig proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe brengen. Het is een groepsproces waarbij pesters, gepesten, omstanders of meelopers, wegkijkers, volwassen beroepskracht (leraar, sportleraar) en ouders betrokken kunnen zijn. (Vermande,…
 • De toekomst van educatie

  De toekomst van educatie Langzaam zien we steeds meer onderwijsvernieuwing plaatsvinden in het Nederlandse landschap. Toch heeft praktisch iedereen in Nederland de traditionele manier van educatie doorlopen. Je gaat van een kleuterschool naar de basisschool. Vervolgens via het middelbaar onderwijs naar een mogelijke vervolgstudie. De meeste informatie gehaald uit boeken. Sinds de opkomst van het…
Call Now Button