MENU CLOSE

Blogs

Blog #6 - De toekomst van educatie

Uit recent onderzoek van de Wereldbank is gebleken dat VR-trainingen een succesvolle toevoeging zijn op traditionele educatie. In nagebootste situaties oefen zonder druk helpt om vooraf praktijkervaring op te doen. Studenten die een VR-training volgden, scoorden tot 30% efficiënter in de praktijk! Welke voordelen de gebruiker nog meer ervaart? Lees het hier!

Anton-Horeweg-BLOG-blog

Blog #5 - Anton Horeweg: Het kind

De kenmerken en eigenschappen van de pester, gepeste, gedragspatronen en risicogroepen.

Blog #4 - Anton Horeweg: De school en klas als risicofactor

Misschien niet een factor waar je meteen aan denkt, maar de school/ het schoolteam als geheel, draagt bij aan het al of niet ontstaan van pestgedrag.

Anton Horeweg Basishouding

Blog #3 - Anton Horeweg: Basishouding

Er zijn veel risicofactoren te benoemen, die mogelijk pesten tot gevolg hebben. Laat ik beginnen met een zeer belangrijke, die je als leerkracht zeker in de hand hebt, namelijk ‘de leerkracht.’

Blog #2 - Pestpectief in het curriculum van het Alfa-college

Als Pestpectief is ons doel om een veilig en leuk leerklimaat voor iedereen neer te zetten. Pesten hoort daar niet in thuis. Een student van het Alfa-college in Groningen is dat met ons eens en besloot een try-out aan te vragen voor haar klas. Daarop volgden veel positieve reacties en vanaf begin volgend jaar krijgen derdejaars studenten zelfs een training van Pestpectief in hun curriculum.

Wat is pesten volgens Anton Horeweg

Blog #1 - Anton Horeweg: Wat is pesten?

Wat is precies pesten? Pesten is stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen in een machtspositie moedwillig proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe brengen. Het is een groepsproces waarbij pesters, gepesten, omstanders of meelopers, wegkijkers, volwassen beroepskracht (leraar, sportleraar) en ouders betrokken kunnen zijn…

Call Now Button