Hoe werkt de online training?

Didactisch onderbouwd

De training van Pestpectief is ontwikkeld in samenwerking met gedragsspecialist en auteur Anton Horeweg. In nauwe samenwerking zijn met hem de scenario’s opgebouwd op basis van situaties uit de realiteit. De aanpak van deze scenario’s licht Anton pedagogisch onderbouwd toe.

 

Hoe pak je pesten aan?

De volgende vragen komen tijdens onze training aan bod in de verschillende scenario’s:

  • Wat gebeurde in deze situatie?
  • Zie jij hetzelfde gebeuren als jouw collega?
  • Hoe zou jij deze situatie oplossen?
  • Wat doe je als deze situatie zich in het echt voordoet?
  • Wat is daarin je belangrijkste overweging?

Met deze vragen dagen we je uit om dieper naar jezelf en je handelen te kijken. Waarom maak jij bepaalde keuzes en welke houding en gedrag neem je daarbij aan? Wat zeggen deze antwoorden over jou als leraar?

Korthagen

Tijdens de online training neem je jezelf structureel onder de loep middels de Korthagen methode. Zo leer te kijken naar je innerlijke waarden, denkpatronen en de drijfveren van je handelswijzen. Merk direct dat je tot nieuwe, persoonlijke inzichten komt. Zo creëer je bewustzijn rondom essentiële aspecten omtrent pesten. Zoals gezegd leer je een hoop van ‘wat’ er gebeurt, als je begrijpt ‘waarom’ iets gebeurt.  wat je wel en niet hebt geobserveerd tijdens de trainingen.

 

Het herkennen van groepsrollen

Met onze ‘Groeps-herken-tool’ werken we met interactieve video. We vragen je voor iedere leerling in de klas een keuze te maken en welke ‘rol’ deze leerling bezit. Dit onderdeel daagt je uit om na te denken wat jouw observerend vermogen in groepsrollen en -dynamiek zijn.

 

Eigen data

Alles wat je doet binnen de training van Pestpectief, slaan we op. Je opgeslagen data is alleen voor jou zichtbaar in de vorm van je resultaten. Op deze wijze gaan we na op welke onderdelen jij jezelf verder kunt ontwikkelen. Dit geeft jezelf inzicht in wat je wel en niet hebt waargenomen in het klaslokaal.

Aan het einde van de training ga je naar huis met een gepast, persoonlijk actieplan. Daarin staan de behandelde onderwerpen vastgelegd en welke actiepunten jij nog hebt om verder in te ontwikkelen.

Tijdens de online training zie je voor het eerst deze opgeslagen data terug. Dit is het eerste reflectiemoment.

 

 

 

Hoe pak jij pesten aan?

Call Now Button