Hoe werkt de VR-training?

Virtuele klas

Met een VR-bril plaats je jezelf in een virtuele klas, waar jij als leraar verantwoordelijk bent voor een positief leerklimaat. Jij bent de leraar en jij moet handelen. Sommige kinderen in deze virtuele klas zijn druk, andere zijn stil en weer anderen worden uit het niets boos. Hoe ga jij daarmee om? Wie spreek je aan en op welk moment doe je dat? Het is een interactief scenario, waar al deze factoren en handelingen invloed hebben op jouw klas.

 

Verschillende perspectieven

Nadat jij als leraar voor de klas hebt gestaan, neem je plaats achterin de klas. Je kijkt door de ogen van jouw leerlingen. Als je deze situaties meemaakt als leerling, merk je dat je ineens andere dingen hoort en ziet. Misschien was dat wat je als leraar als pestgedrag zag juist een wanhoopspoging tot zelfverdediging van een kind dat stiekem wordt gepest.

Fouten maken mag en kan

De training van Pestpectief is ontwikkeld om jou te laten oefenen in levensechte situaties. Bij oefenen hoort fouten maken. De fouten die je maakt in het virtuele klaslokaal hebben geen negatieve gevolgen op echte mensenlevens. Hierdoor leer je juist van je gemaakte fouten bij een ‘verkeerde’ aanpak. Ontdek het directe gevolg van jouw uitgevoerde acties in dit klaslokaal. Misschien grijp je wel te laat in en stormt je leerling boos de klas uit. Wat doe je dan? Hoe had je dat kunnen voorkomen? Allemaal relevante inzichten die jou helpen om jezelf te ontwikkelen.

 

Signaleren van pesten

Tijdens de training komen verschillende soorten pesten naar voren. De ene keer gebeurt iets heel opzichtig, zodat iedereen het ziet. Een andere keer fluistert iemand iets in het oor bij een ander. Daarvan zie je enkel aan de lichaamshouding dat er iets gebeurt. Waar let jij als persoon meer op? Focus jij je voornamelijk op de schreeuwer achterin de klas of het fragiele kind vooraan? Pestpectief toont aan wat jij goed weet te herkennen en waar jouw ontwikkelingspunten voor de toekomst liggen.

 

Keuzen maken vanuit je intuïtie

Tijdens de VR-ervaring vragen we je om direct te handelen. Je hebt weinig tijd om na te denken, net als in een echt klaslokaal. Wat zie je en hoe handel je daarop? Dit gebeurt tijdens de VR-ervaring aan de hand van een intensiteitmeter, waarop je op een schaal van 1 tot 5 aangeeft hoe sterk jij ingrijpt op een actie. Op een later moment tijdens de training beargumenteer je je handelingen, maar hier gaat het om jouw initiële gedachten. Deze directe handelingen geven weer hoe jij voor de klas staat.

Zelf aan de slag met Virtual Reality?

Call Now Button