Online training

Bewust van essentiële aspecten

Kinderen onderwijzen is misschien wel het belangrijkste beroep ter wereld. Je stoomt de jeugd klaar voor de toekomst en brengt ze de kennis bij om te kunnen functioneren in de samenleving. Leren jouw leerlingen alles wat ze nodig hebben? En hoe wordt deze kennis ontvangen? Samen gaan we op zoek naar storende elementen en hoe je daarop handelt in de klas.

Een veilig leerklimaat is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een kind. Dit zorgt ervoor dat een kind zich geaccepteerd voelt. Sinds 2015 is er een wet aangenomen die scholen verantwoordelijk maakt voor het leveren van een veilig leerklimaat. Hoe zorg je ervoor dat dit in de praktijk daadwerkelijk gebeurt? Deze vraag staat bij onze VR-training centraal.

 

Attitude

Tijdens de VR-training heb je gehandeld in bepaalde situaties, of juist niet. Deze ervaring levert stof op om over na te denken, voordat we de diepte ingaan. Wat gebeurde er precies? Hoe zou je dit oplossen? Wat vind je zelf belangrijk in bepaalde situaties? Er zijn tal van oplossingen denkbaar als het gaat om het aanpakken van pestgedrag. Spreek je de pester aan of bespreek je dit liever eerst met de gepeste leerling? Spreek je beide kinderen direct aan of maak je er een klassikaal onderdeel van? Iedere actie brengt een andere reactie mee, die jou als leraar definiëren. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je doet en wat daar de gevolgen van zijn.

 

Jouw normen en waarden

Jouw persoonlijke normen en waarden drijven naar boven tijdens jouw handelen. Deze achterhalen we door de juiste vragen te stellen met concrete voorbeelden. Deze reflectie is van groot belang om jezelf als leraar te ontwikkelen, omdat dit direct de ontwikkeling van je leerling straks bevordert. Als leraar in opleiding reflecteer je telkens op je eigen handelen, maar omgang met pestgedrag schiet er vaak bij in.

Tijdens de online training behandelen we de pestsignalen die tijdens de VR-ervaring zijn langsgekomen. Daarop reflecteer je aan de hand van bekende reflectiemethoden, zoals het model van Korthagen. Dit model vraagt niet alleen wat er is gebeurd, maar ook wat je daaraan doet. Je gaat in op je eigen beweegredenen en je innerlijke waarden als docent. Zo begrijp je je leerling steeds beter en ga je gepast handelen. Je leert een hoop van ‘wat’ er gebeurt, als je begrijpt ‘waarom’ iets gebeurt. Vooral jouw eigen perspectief daarop is erg belangrijk.

Deze kennis en inzichten vormen de basis van de ontwikkeling die je doormaakt tijdens de training. In een later stadium nemen we dit klassikaal  onder de loep. Dit gebeurt in een online omgeving, waar we gebruik maken van meerdere innovatieve middelen om het leren te bevorderen.

 

Reflectie methode

Pestpectief gelooft dat wanneer je jezelf echt wilt ontwikkelen, het reflecteren op eigen handelen van essentieel belang is. Juist op het gebied van pestgedrag is dit erg belangrijk.

Vele branches passen al jaren het persoonlijk reflecteren met succes toe. Zo ontwikkelen werknemers zich op het gebied van inzicht en alternatieve handelswijzes. Ook in het onderwijs vind je methoden van reflectie terug. Pestpectief vindt dat je met reflectie de diepte in moet. De oppervlakte verlaten. Enkel met de vragen wat ging goed en wat kan beter kom je er niet.

We dagen je uit om een kernreflectie te maken op basis van de methode van Korthagen. Kijk naar je innerlijke waarden, denkpatronen en de drijfveren van je handelswijzen. Je merkt direct dat je tot nieuwe, persoonlijke inzichten komt. Zo creëer je bewustzijn rondom essentiële aspecten omtrent pesten. Zoals gezegd leer je een hoop van ‘wat’ er gebeurt, als je begrijpt ‘waarom’ iets gebeurt.

 

Groepsdynamiek

Pesten is een groepsproces, waarbij altijd meerdere mensen zijn betrokken. Bewustzijn van een groepsdynamiek die heerst in een klas is voor jou als leraar van essentieel belang. Als je weet welke dynamiek er heerst, reageer je daar gepaster op. Om je daar bewust van te maken gebruiken we een interactieve video. Dit stelt je in staat om na te gaan wie welke rollen vervult in de klas. Wie pest er en wie helpt daaraan mee? Wie is het slachtoffer? Stel deze vragen aan jezelf en begrijp waarom bepaalde kinderen handelen zoals ze doen.

Misschien zag je geen pestgedrag, maar een wanhoopspoging tot zelfverdediging. Dat vergt uiteraard een heel andere benadering. Daarom is jouw bewustzijn als leraar van essentieel belang.

Klaar om te toetsen hoe jij pesten aanpakt?

Call Now Button