Ons doel

Een veilige klas

Ons doel is om een leuke, gezellige klas te creëren, waar iedere leerling veilig heen gaat en optimaal leert. Om dat mogelijk te maken is het van belang dat een leerkracht beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om pesten gericht aan te pakken. Daarin zijn drie zaken waarin leraren zich kunnen verbeteren, namelijk het herkennen, erkennen en omgaan met pesten.

Pesten tegengaan of oplossen kan helaas niet in enkel één training. Hoe graag we dat ook willen. Belangrijk is dat er een continue inzet plaatsvindt, van jezelf, de school en het opleidingscentrum. Van belang is dat de leerkracht begrijpt dat zijn / haar aanpak wel degelijk van invloed is op het oplossen van pesten. Het verkrijgen van bewustzijn bij leraren van hun verantwoordelijkheden en aanpak op pesten is wat we willen.

Belangrijk is dat een opleidingscentrum of school de stap durft te zetten om zich actief in te zetten tegen pesten. Daarbij zijn inspanning, tijd, ruimte en budget nodig. Praten over pesten moet geen taboe zijn, maar een toegankelijk onderwerp voor iedereen. Zowel voor jou als professional, als voor de leerling. Pestpectief hoopt hierin een eerste stap aan bij te dragen, om de levenservaring van de kinderen te doen laten groeien.