Onze missie en visie

Missie

Het is onze missie om aankomende leraren optimaal voor te bereiden op pestgedrag in en rondom het klaslokaal. Dit doen wij door ervaringsgericht leren aan te bieden, door middel van Virtual Reality . Zo oefen jij als (aanstaande) leraar in een gecontroleerde omgeving, waar je fouten mag maken. Ook leer je snel situaties herkennen, erkennen en omgaan met pesten, zonder negatieve gevolgen voor échte kinderen. Nog voordat je elke dag voor de klas staat creëer je bewustzijn van je eigen handelen. Daarnaast ontwikkel je zelfvertrouwen in jouw vermogen om pesten adequaat aan te pakken.

Visie

Onze visie is dat wij elke leraar kunnen professionaliseren met concrete kennis en vaardigheden waar hij of zij behoefte aan heeft. Uiteindelijk is het natuurlijk de klas en de kinderen die deze behoefte hebben. Huidige kennis en vaardigheden wordt getoetst binnen pestpectief . Zie je bijvoorbeeld sociale buitensluiting over het hoofd, weet je niet goed om te gaan met meidenvenijn of heb je moeite met lastige oudergesprekken. Pestpectief geeft gerichte trainingen in de aspecten waarin jij jezelf nog in kan verbeteren. Door alle informatie van gebruikers te bundelen kunnen wij op voorhand voorspellen en meten wat de Nederlandse klassen veiliger maakt, welke algemene kennis er misschien wel mist tijdens opleidingen en wat al wel goed gaat. De put dempen voordat het kalf verdronken is.

Doe mee met onze missie!

Call Now Button