Rol van de leraar

Veranderende rol van de leraar

De rol van de leraar is tegenwoordig meer dan enkel het overbrengen van leerstof. Sinds 2015 zijn leerkrachten volgens de wet verplicht om ook zorg te dragen over hun leerlingen. De wet ‘Veiligheid op school’ regelt dat scholen in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan. Daarnaast dient een leerkracht te helpen met het verbeteren van de sociale veiligheid op school.

 

“Docenten onderschatten de complexe natuur van pesten. Sommige leraren rapporteren dat ze pesten eenvoudig stoppen, terwijl in de realiteit veel studenten in hun klas worden gepest.” – PhD, B.  , 2017.

 

De meeste docenten zien deze aspecten als vanzelfsprekend. Toch hoor je dat leraren al lange tijd niet geheel tevreden zijn over de huidige gang van zaken. Dat heeft verschillende oorzaken. Het loon is niet toereikend en de werkuren vaak te lang. Telkens wordt er meer van leerkrachten verwacht, maar ze krijgen er weinig extra voor terug. Behalve waardering van de kinderen, want die blijft altijd.

 

Stijgende werkdruk voor leraar en leerling

Er komen telkens minder leraren bij, waar de klassen wel groeien. De groepsdynamiek van klassen wordt zo een stuk complexer voor een heel aantal leerlingen. Leerlingen met een leerachterstand of voorsprong vallen zo sneller in het niets. Dat is een slechte ontwikkeling. Leerlingen ontvangen minder aandacht, omdat leerkrachten deze minder kunnen geven. Hoe graag ze ook willen.

 

“Schokkend, maar niet zo vreemd, aangezien er in de opleiding van leerkrachten aan de Pabo nauwelijks aandacht wordt besteed aan sociale veiligheid, groepsdynamiek of pesten. Dat moet echt anders, de rol van de leraar is cruciaal.’’ – Prof. Dr. R.H.J. Scholte

 

De werkdruk van de leraar blijft of neemt zelfs toe. Wat doet dat met de aanpak van pesten? De docent heeft daarin twee keuzes: kordaat handelen of het voortzetten van de lesstof. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de sociale veiligheid en de studielast van het kind? Juist, het gevoel van veiligheid neemt af en de studielast stijgt. Zowel leerkracht als kind zijn de dupe van de stijgende werkdruk.

 

Leraren voelen die druk ook. Daarom is Pestpectief tot leven geroepen. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten worden ondersteund in hun kennis en kunde omtrent pesten. Dat doen we door middel van een VR-ervaring, wat voor een leuke, maar zeer effectieve ommedraai zorgt. Op unieke wijze leren leerkrachten pesten herkennen, erkennen en daarmee om te gaan.

 

Gevolgen pesten

Volgens de laatste cijfers uit 2018 wordt ongeveer 10% van de kinderen gepest in het basisonderwijs, tegenover 5% in het voortgezet onderwijs. Volgens rechtstreeks gesproken kinderen in het basisonderwijs loopt dit zelfs op tot 20%. Van de gepeste kinderen geeft 7% aan maandelijks gepest te worden en 3% wekelijks.

Gepeste kinderen hebben in het vervolg van hun leven een grotere kans op:

  • Psychische, sociale en lichamelijke problemen;
  • Angsten;
  • Minderwaardigheidscomplex;
  • Achterstallige prestaties;
  • Onzekerheid;
  • Weinig tot geen vrienden;
  • Bang om nieuwe vrienden te maken;
  • Depressie;
  • Zelfmoordneigingen;
  • Algeheel gevoel van onveiligheid.

 

Dit zijn allemaal kwalijke ontwikkelingen die je niemand gunt. Stel je voor dat 3% van de kinderen in het totale onderwijs vanaf hun jeugd getraumatiseerd rondlopen in de maatschappij. Op basis van 17 miljoen Nederlanders, gaat het dat om minimaal een half miljoen mensen. Pesten op de basisschool leidt tot nare effecten bij de gepeste, die tot wel veertig jaar kunnen blijven.

 

Een veilige klas

Ons doel is om een leuke, gezellige klas te creëren, waar iedere leerling veilig heen gaat en optimaal leert. Om dat mogelijk te maken is het van belang dat een leerkracht beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om pesten gericht aan te pakken. Daarin zijn drie zaken waarin leraren zich kunnen verbeteren, namelijk het herkennen, erkennen en omgaan met pesten.

Pesten tegengaan of oplossen kan helaas niet in één training. Hoe graag we dat ook willen. Belangrijk is dat er een continue inzet plaatsvindt, van jezelf, de school en het opleidingscentrum. Van belang is dat de leerkracht begrijpt dat zijn / haar aanpak wel degelijk van invloed is op het oplossen van pesten. Het verkrijgen van bewustzijn bij leraren van hun verantwoordelijkheden en aanpak op pesten is wat we willen.

Belangrijk is dat een opleidingscentrum of school de stap durft te zetten om zich actief in te zetten tegen pesten. Daarbij zijn inspanning, tijd, ruimte en budget nodig. Praten over pesten moet geen taboe zijn, maar een toegankelijk onderwerp voor iedereen. Zowel voor jou als professional, als voor de leerling. Pestpectief hoopt hierin een eerste stap aan bij te dragen, om de levenservaring van de kinderen te doen laten groeien.

Call Now Button