Theoretisch kader

Reflecteren op basis van de Korthagen reflectie methode

Pestpectief gelooft dat je met een reflectie de diepte in moet gaan. Blijf daarbij niet aan het oppervlak. Met alleen de vragen ‘wat ging goed?’ en ‘wat ging fout?’ kom je er niet.

We dagen je uit om een kernreflectie te maken op basis van de methode van Korthagen. Kijk naar je innerlijke waarden, denkpatronen en de drijfveren van je handelswijzen. Merk direct dat je tot nieuwe, persoonlijke inzichten komt. Zo creëer je bewustzijn rondom essentiële aspecten omtrent pesten. Zoals gezegd leer je een hoop van ‘wat’ er gebeurt, als je begrijpt ‘waarom’ iets gebeurt.

Korthagen_Model
pesten brein

Informatie opslaan door gespreid leren

Doordat we dezelfde stof meerdere malen behandelen, slaat het brein dit beter op. Hierdoor leer je automatisch beter.

Onderzoek toont aan dat als iemand iets effectief wil opnemen in het brein, de informatie meerdere malen moet worden opgenomen. Daar dienen wel tussenpozen tussen te zitten, wat we gespreid leren noemen. Op deze wijze sla je het beste informatie over lange tijd op.

Met Pestpectief krijg je lesstof verschillende keren onder ogen te zien. Dit tot zelfs vier keer, maar altijd vanuit verschillende perspectieven. Tussen deze perspectieven zit een uitgemeten tussenpoos, voor een optimale leerkwaliteit.

Nadat je als deelnemer de drie trainingsonderdelen van Pestpectief afrondt, ga je naar huis met een eigen actieplan. Dit actieplan is een document waarmee jij straks actief aan de slag gaat in de praktijk. Hier staan jouw actiepunten in, gebaseerd op hoe jij pesten adequaat gaat aanpakken. Gebruik dit actieplan als je eigen gouden regels. Pestpectief neemt vier tot acht weken na de training contact met je op en verneemt graag of je extra feedback, inzicht of begeleiding nodig hebt, aan de hand van dit advies. Feedback ontvang je van gedragsexpert Anton Horeweg.

Ook dit zorgt voor een extra fase van gespreid leren. Pesten tegengaan vraag om een continue inspanning en persoonlijke ontwikkeling.

 

Verhalen

Pestpectief maakt gebruik van verhalen, ofwel verschillende testscenario’s. Het brein slaat visuele verhalen beter op dan tekst of mondelinge informatie.

Leren door data

Pestpectief houdt bij wat je doet binnen onze training. We leggen hierin onder andere vast welke keuzes je wanneer hebt gemaakt. Bij de afrondende fase, de resultaten & reflectie fase, gebruik je deze informatie om tot je eigen inzichten te komen. Deze inzichten licht gedragsexpert Anton Horeweg toe. Al deze informatie gebruik je om zelf op te reflecteren en hoe jij jezelf straks verbetert als professional. Welke handelswijze heb jij ten opzichte van jouw collega’s? Ga met elkaar in gesprek, discussieer en leer van elkaar op basis van vastgelegde data.

Nog meer weten?

Call Now Button