Transfer

Transfer

Na de VR- en online training neem je jezelf structureel onder de loep door middel van een groepsbespreking. Jouw gemaakte keuzes op het gebied van pesten en je aanpak leggen we naast de daadwerkelijke resultaten. Zo leer je wat je wel en niet hebt geobserveerd en wat je weet aan te pakken tijdens de trainingen. Dit alles vertaalt zich in het onderdeel transfer naar wat jij concreet gaat doen of laten in jouw klaslokaal om pesten nog effectiever onder controle te krijgen.

 

Feedback van expert

Aan het einde van de training ontvang je persoonlijke feedback op basis van jouw aanpak. Wat zegt Anton Horeweg over jouw aanpak en welke mogelijke gevolgen heeft dat? Deze inzichten helpen jou om verder te komen tijdens de groepsdiscussie en bij het opstellen van jouw persoonlijke actieplan.

Samen een front tegen pesten

Uiteindelijk doe je de training van Pestpectief als groep. Als school of opleiding ontwikkel je gezamenlijk een beleid. Hoe handelen jullie wanneer je bepaalde situaties tegenkomt? Voor kinderen is het belangrijk dat er een duidelijke structuur is, een kind moet weten wat hij/zij kan verwachten: wat mag wel en wat mag niet? Als een kind in groep vijf van alles kan doen omdat de leraar ‘de teugels laat vieren’, maar de meester van groep zes spreekt iedereen overal direct op aan, zorgt dit voor onduidelijkheid bij het kind.

Pestpectief is uitermate geschikt om ook in te zetten als beleidsvormer. Je werkt aan de hand van levensechte voorbeelden en situaties. Dit levert goede gespreksstof op en geeft je de mogelijkheid om als school of opleiding in grote lijnen vast te stellen hoe jullie daar mee omgaan. Als school of opleiding ontwikkel je vervolgens samen een beleid:

 • Hoe handelen jullie in bepaalde situaties?
 • Welke structuur is het belangrijkste voor kinderen?
 • Wat kan het kind van jullie als leerkrachten verwachten?
 • Wat mag wel en wat mag niet?

 

Vruchtbare groepsdiscussie

Na het doorlopen van het virtuele gedeelte, ga je als groep aan de slag. Elke cursist heeft nagedacht over wat hij/zij belangrijk vindt in de klas. Deze inzichten vergelijk je met de inzichten van je medecursisten. Elke situatie valt valt namelijk op meer manieren te interpreteren. Er is ook niet direct ‘goed of fout’, het gaat erom een gezamenlijke visie op pesten te krijgen. Sta versteld van elkaars visies in bepaalde situaties en wat dit teweeg brengt bij elkaar. Jij en je mede cursisten leren een hoop van elkaar, juist door elkaars visies te weerleggen.

De groepsdiscussie bevat vier stappen:

  1. Kijk: bekijk jouw gegeven antwoorden, de video, grafiek en stelling;
  2. Spreek: bespreek jouw visie en handelswijzen in de groep;
  3. Luister: luister naar elkaars visie en handelswijze. Discussieer, reflecteer en leer van elkaar;
  4. Schrijf: vul op basis van de input van jezelf en je medecursisten je actieplan in.

 

Analytische gegevens

Tijdens de groepsdiscussie van Pestpectief beschik je over een aantal handige gegevens. Deze gegevens vloeien voort uit het virtuele klaslokaal en de online training. Dit is jouw individuele proces, maar ook dat van je medecursisten. Deze gegevens bereik je eenvoudig via onze toolbar. In deze toolbar vind je de volgende onderwerpen terug:

 • Video van het desbetreffende pestsignaal;
 • Intensiteitsgrafiek. Deze vergelijkt jouw gegeven intensiteit met die van de gedragsspecialist. Hier vind je ook jouw persoonlijke feedback op basis van jouw aanpak;
 • Voor elk signaal vind je een stelling en/of vraag over het betreffende pestsignaal. Dit fungeert als ondersteuning van de discussie.

Actieplan

Aan het einde van de training heb je jouw inzichten, advies van de expert en gedeelde inzichten duidelijk. Al deze data ontvang je gestructureerd in een actieplan.

Tijdens de online training gebruik gemaakt van de reflectievragen van Korthagen. Hierdoor heb je inzicht gekregen over hoe jij tegen situaties aankijkt en welke intrinsieke waarden jou daarin motiveren.

Tijdens de resultaten en reflectieronde leg je jouw vastgelegde gegevens naast die van een professional. Daarop ontvang je ook data en feedback van gedragsexpert Anton Horeweg.

Dit resulteert in een onderbouwd actieplan. Daarin leg je je eigen visie en handelswijzen onder de loep. Deze data combineer je met de feedback en visies van je medecursisten, alsook de analyse van Anton. Dit actieplan is bedoeld als jouw actieplan voor in het echte klaslokaal. Wat neem jij jezelf voor om pesten adequater aan te pakken? Hoe ga je dat doen en hoe past dat binnen het vastgestelde pestprotocol?

Na een periode van vier tot acht weken na de training, neemt Pestpectief contact met je op. Samen gaan we na hoe het nu gaat in de klas en waar je momenteel nog tegenaan loopt. Ook staan we voor je klaar om een reflectie en feedback moment in te plannen. Als het nodig is kijken we samen hoe we je kunnen helpen om nog effectiever om te gaan met pesten

Jouw eigen actieplan tegen pesten?

Call Now Button