Transfer

Transfer_Foto

Handvatten tegen pesten

Samen tegen pesten is beter dan alleen. Dat geldt ook voor kennis over pesten onder leraren. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, maar je dient wel te beschikken over de informatie. Ook je omgeving is daarbij belangrijk. Sta stil bij de volgende vragen om een beter zelfbeeld te krijgen:

  • Wat werkt tegen pesten?
  • Hoe pak jij pestgedrag aan?
  • Hoe reageren je collega’s op pestsignalen?
  • Komt jouw aanpak overeen?
  • Welke verschillen zitten er in jullie aanpak?
  • Welke gevolgen hebben deze verschillen voor de leerlingen?

 

Het is goed mogelijk dat je niet direct op alle vragen een antwoord hebt. Juist deze antwoorden willen we voor jullie in kaart brengen met onze trainingen. Door samen met elkaar naar verschillende situaties te kijken en te leren van elkaars aanpak, kom je tot een beleid. Een pestprotocol zou niet nodig moeten zijn. Daarom bespreken we en leren we van elkaar.

Door gedachten en visies met elkaar te wisselen, ontstaat er een beter begrip voor elkaars handelswijzen. Neem ieders mening en reactie onder de loep en stel waar nodig jouw handelswijze bij. Er is geen goed of fout, zolang iedereen maar helder is tegen elkaar. Daarin overtuig je anderen van jouw beleid en leer je van de aanpak van anderen. Het gaat erom dat er een eenheid komt die jullie beleid tegen pesten vormgeeft.

 

Laat alles de vrije loop

Loop je momenteel tegen een moeilijke situatie aan of heb je dit in het verleden meegemaakt? Breng jouw verhaal in de groep. Hoe vaak heb je de mogelijkheid om concreet in groepsverband over dit onderwerp te praten? Door situaties te bespreken, verbetert jouw manier van denken en handelen op pesten. Zo kun jij straks met meer vertrouwen handelen tegen pestgedrag in de klas. Pesten moet geen taboe zijn. Gun jezelf en je kinderen een veilige werkomgeving.

 

Reflecteer op je resultaten

Groepsgewijs leren van elkaar staat voorop. Naast gezamenlijke intelligentie op de visie tegen pesten, bieden we een data-analyse waarmee je aan de slag kunt.

Tijdens de training in het virtuele klaslokaal en online training behaal je resultaten. Deze vergelijk je achteraf aan de hand van grafieken en tabellen, waarmee je nagaat hoe je hebt gescoord. Deze scores vergelijk je vervolgens ten opzichte van je collega’s of klasgenoten. Ben je streng of totaal niet? Expert Anton Horeweg voorziet je van feedback op basis van je handelswijze. Deze resultaten vormen samen met de feedback de basis voor de groepsdiscussie. Wat neem je concreet mee naar het klaslokaal? Tijdens de training stellen jullie een actieplan op.

Door elkaars verschil in handelswijzen, denkwijze en aanpak te weten, maak je een actieplan. Geen zorgen, dat doe je niet alleen! We helpen je een handje met de opzet. Per ‘pestsignaal’ noteer je enkele aandachtspunten:

  • Wat valt jou op over jezelf als je kijkt naar je resultaten en de rest van de groep?
  • Wat neem je voor jezelf mee?
  • Wat valt jou op over je collega’s?
  • Welke afspraken maken jullie onderling om dit tegen te gaan?

Aan de hand van dit actieplan weet je aan het einde van de training concreet waarin jij je straks kunt ontwikkelen.

 

Intensiteit en aanpak

Liggen jij en je collega’s op een lijn? Met een analyse kijken jullie naar elkaars resultaten en waarom er verschillen of gelijkenissen zijn.

Inzicht in zowel jouw aanpak, als die van je collega’s, is erg belangrijk. Ook is het belangrijk hoe jouw school hierin staat. Welke regels zijn er en hoe presteer jij daaronder? Het is voor een kind ontzettend belangrijk om te weten waar hij of zij aan toe is. Als de meester van groep zes de teugels laat vieren, terwijl de juf van groep zeven heel streng is, zorgt dit voor onduidelijkheid bij een kind. Het kind ontvangt geen duidelijke normen en waarden. Door jezelf en elkaar te analyseren, creëer je een structuur met elkaar. Zijn er punten waar iedereen gebruik van kan maken? Allemaal relevante informatie en standpunten die bijdragen aan het vormen van één beleid en een veilig leerklimaat.

 

Actieplan

Tijdens de training ben je op verschillende manieren uitgedaagd. Je hebt zelf nieuwe ervaringen opgedaan in het signaleren van pestvormen. Vervolgens ga je in groepsgesprek met je collega’s om jouw bevindingen te delen en bespreken. Uiteindelijk sluit je deze training af en ga je naar huis met een eigen actieplan. In dit actieplan vind je je eigen opgeschreven inzichten, gecombineerd met onze data. Dit actieplan vertaalt zich naar de transfer, hetgeen jij straks uitoefent in het klaslokaal om pesten effectief onder controle te krijgen.

Ben ik goed voorbereid op pesten?

Call Now Button